Δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδήλατου

Κατηγορία Α1 (Αυτόματο - Παπί)

Αφορά: Μοτοσικλέτα έως 34 PS (Ίππους) = 25 KW.

Μετά από 2 έτη μετατρέπεται σε κατηγορία Α απεριορίστων κυβικών(Σταδιακή πρόσβαση αλλά για αυτόματη ή ημιαυτόματη μοτοσικλέτα).Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.Εάν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε ή ΤΑΞΙ ισχύει για 5 χρόνια.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ, 11 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 10 πρακτικά ΜΟΤΟ . Στην περίπτωση που υπάρχει άλλο δίπλωμα δεν πραγματοποιούνται τα 21 θεωρτικά ΚΟΚ.

Κατηγορία Α1 Σταδιακής Πρόσβασης

Αφορά: Μοτοσικλέτα έως 34 PS (Ίππους) = 25 KW.

Μετά από 2 έτη μετατρέπεται σε κατηγορία Α απεριορίστων κυβικών(Σταδιακή πρόσβαση).

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.Εάν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε ή ΤΑΞΙ ισχύει για 5 χρόνια.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ, 11 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 10 πρακτικά ΜΟΤΟ. Στην περίπτωση που υπάρχει άλλο δίπλωμα δενπραγματοποιούνται τα 21 θεωρτικά ΚΟΚ.

Κατηγορία Α

Αφορά: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού.

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι το 21ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Εάν ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε ή ΤΑΞΙ ισχύει για 5 χρόνια.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ, 11 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 10 πρακτικά ΜΟΤΟ. Στην περίπτωση που υπάρχει άλλο δίπλωμα δεν πραγματοποιούνται τα 21 θεωρτικά ΚΟΚ.Όταν υπάρχει ήδη δίπλωμα κατηγορίας Α1, τότε τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 4 πρακτικά, χωρίς να δώσει ο υποψήφιος ξανά θεωρητικά.

δίπλωμα αυτοκινήτου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας,Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α.

Προσοχή: Το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου».

Τα παράβολα πληρώνονται, αφού πρώτα εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet: e-paravolo

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εάν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα
 3. Διπλότυπο Παράβολο κατάθεσης και παραλαβής 6€ και 18 € αντίστοιχα από τo Δημόσιο Ταμείο
 4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αίτηση Εκτύπωσης
 7. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Παράβολο 30 € από την Εθνική Τράπεζα
 3. Διπλότυπο Παράβολο κατάθεσης και παραλαβής 6 € και 27 € αντίστοιχα από τo Δημόσιο Ταμείο
 4. Φωτοτυπία του διπλώματος
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αίτηση Εκτύπωσης
 7. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς τα εξής:

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Δύο (2) φωτογραφίες