Δίπλωμα αυτοκινήτου

Αφορά: Επιβατικά έως 9 θέσεις μαζί με την θέση του οδηγού και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με τη δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει και κάποια από τις κατηγορίες Γ ή Δ ή Β+Ε ή Γ+Ε ή Δ+Ε ή ΤΑΞΙ ισχύει για 5 χρόνια. Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου. Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "B".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β.
δίπλωμα αυτοκινήτου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα
 1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Παράβολο 50 ευρώ + 30 ευρώ + 2Χ10ευρώ + 18ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο (Εφορία)
 3. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο (συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.). Αμοιβή γιατρών: 10 ευρώ έκαστος.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5. Α.Φ.Μ.
 6. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 2. Παράβολο 30 ευρώ + 27,02 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο
 3. Φωτοτυπία του διπλώματος
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 5. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
 6. Α.Φ.Μ.

Κατά την επίσκεψη στους γιατρούς ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του:

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Δύο (2) φωτογραφίες

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (θεωρητικά - πρακτικά) ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 • Θεωρητικά: 21 ώρες
 • Πρακτικά: 25 ώρες

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται
 • Πρακτικά: 16 ώρες